ECOhome
*    ENERGIE EN KLIMAAT    *

Gratis rekenprogramma voor een gedetailleerde analyse van uw energieverbruik
slimmer dan een slimme meter !

* zie voor download onder aan deze pagina*


Let op : in verband met onvoorziene omstandigheden is een tijdige update van het programma voor het seizoen 2020-2021 niet mogelijk gebleken.
Gezien de aard van de genoemde omstandigheden betekent dit mogelijk/waarschijnlijk ook dat voor de toekomst verdere ondersteuning van Ecohome zal worden beeindigd.
Indien dit zo is, zal deze internetpagina  tzt worden verwijderd.
Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een van de vele alternatieve energieregistratieprogramma's die er op internet zijn te vinden.


Bijhouden van uw energieverbruik en analyseren van de kosten op uw eigen pc

Met ECOhome maakt u snel en eenvoudig een gedetailleerde analyse van uw energieverbruik en de daaraan verbonden kosten.
Door slechts de invulling van uw meterstanden verschijnt  een uitgebreide reeks kengetallen van uw gas-en elektriciteitsverbruik en de daarbijbehorende kosten op het beeldscherm. Of u nu inzicht wilt hebben in het totaal verbruik, het verbruik per dag in hoeveelheden of in geld, in de cijfers per eenheid (m3/kwh) of per kostensoort (netwerk, levering, belasting) over een lange of korte periode, het is allemaal te vinden in de standaardoverzichten van ECOhome.
Door het gebruik van ECOhome hoeft u met andere woorden niet te wachten op de installatie van een 'slimme meter' om gedetailleerd uw energieverbruik te analyseren.

In tegenstelling tot de systematiek in andere registratiesystemen hoeft u bij ECOhome niet op vaste tijdstippen de meteropnames te verrichten, maar  kunt u dat doen wanneer het u uitkomt. De geregistreerde meterstanden worden door het programma na registratie direct omgerekend naar verbruikscijfers per dag, week, maand en jaar. Welke verbruiksperiode u wilt analyseren is eveneens volledig flexibel. Door met de muis over de tabel met meterstanden te schuiven selecteert u automatisch iedere gewenste periode en worden de voor deze periode geldende verbruikswaarden berekend en getoond.


Berekenen van uw toekomstige energieverbruik (jaarprognose)

Aan de hand van de geregistreerde gegevens wordt op een tweetal manieren een raming berekend van uw toekomstig energieverbruik. De eerste raming (variant 1) is gebaseerd op het reeds gerealiseerde en geregistreerde verbruik sedert de laatste notadatum (deze moet wel zijn geselecteerd, anders is er geen raming), vermeerderd met de gerealiseerde verbruiken over het resterende deel van het jaar van vorig stookseizoen.
Variant 2 is gebaseerd op langjarig gemiddelde etmaaltemperaturen en de gemeten verhouding tussen uw geregistreerde verbruik en de berekende graaddagen. Hierdoor is de uitkomst minder afhankelijk van toevallige temperatuurafwijkingen in het voorgaande stookseizoen.
Bij iedere update met een nieuwe meteropname en/of update van de knmi-gegevens wordt de raming direct opnieuw berekend waarbij rekening gehouden wordt met de net ge-update gegevens en dit kan dus resulteren in een andere ramingsuitkomst.
Op deze wijze beschikt u over een zeer actuele schatting van uw jaarverbruik ! Voor beide varianten geldt dat er meterregistraties voor minimaal 1 jaar aanwezig moeten zijn.

Het Kyoto verdrag bij u thuis
Discussies over de uitstoot van CO2 worden met het gebruik van ECOhome concreter omdat het programma automatisch de CO2-uitstoot berekent die met uw energieverbruik gepaard gaat.

Systeemvereisten en kosten
Het programma werkt op iedere pc of laptop met een Windows besturingssyteem , ook als geen internetverbinding voorhanden.is.
Het gebruik is geheel vrijblijvend en anoniem (geen registratie o.i.d. nodig) en het kost u helemaal niets.


Screenshots

Om u alvast enig idee te geven van het programma zonder dat u het hoeft te installeren, volgen hieronder enige ‘venstervoorbeelden’. Let er op dat na het aanklikken van een link, de grootte van de afbeelding soms opnieuw moet worden ingesteld omdat de kwaliteit anders onder de maat is.

- invoer/resultaatvenster
- tarievenvenster
- gasverbruik
- gasverbruik*
- seizoensvergelijking*
- kostensoorten
- klimatoscope*
- buitentemperatuur versus gasverbruik*

Actueel verbruiksoverzicht
Door zo nu en dan uw meterstanden te registreren en op te slaan in ECOhome heeft u automatisch een actueel overzicht van uw verbruik alsmede een globale indicatie van de door u gemaakte energiekosten. De jaarafrekening van uw energiebedrijf wordt zo nooit meer een al te grote verrassing. Tevens kunt u inschatten wat het effect is van een verhoging van de energietarieven voor de energiekosten in uw specifieke situatie.

Klimatoscope
-Hoe was het weer in uw geboortejaar ?  
-Hoe kan ik de huidige winter vergelijken met de winter van 1947 ?
-Hoeveel graden was 2016 warmer of kouder dan 1984 ?
Met de klimatoscope kunt u voor de beantwoording van deze vragen, snel en eenvoudig de dagelijkse temperatuurgegevens van de afgelopen 75 jaar vergelijken.
Tevens wordt in de luxe versie de relatie tussen uw energieverbruik en de buitentemperatuur automatisch in diagramvorm weergegeven.
De klimatoscope bevat verder een ‘actieve’ temperatuurgrafiek. In deze grafiek kunnen voor iedere dag vanaf het jaar 1931 (= ruim 27000 dagen !) door middel van het schuiven met de muis over de markeringspunten, vijf weergegevens worden opgeroepen : de gemiddelde temperatuur, de maximumtemperatuur, de minimumtemperatuur, het aantal zonuren en de neerslag. Een datum intypen of aanklikken is dus niet meer nodig:  slechts het schuiven met de muis over een markeringspunt in de grafiek is voldoende om de gegevens van de betreffende dag in een tabel te presenteren. Op deze wijze kan een grote hoeveelheid gegevens op een buitengewoon eenvoudige manier worden geraadpleegd.

Voorbeeld van een grafiek uit ECOhome               


Download (versie 2019b)
Klik hier om het programma te downloaden

Heeft u al een versie van ECOhome in gebruik en wilt u de reeds ingevoerde gegevens overbrengen naar de nieuwe versie ? Dit kan eenvoudig met de optie ‘inlezen gegevens oudere versies’ onder het item ’import/export’ in de menubalk

Andere software
Bezoek ook eens onze andere internetpagina’s met gratis software, zoals PUIK een eenvoudig programma voor het maken van een begroting van uw financiële huishouden  (desgewenst een meerjarenbegroting) en het bijhouden van uw dagelijkse uitgaven.
Of wellicht is Beausoleil iets voor u : een persoonlijk registratie-en analyse programma voor de door u gemeten bloeddrukwaardes.

Privacy voordelen van ECOhome
ECOhome is een zogenaamd stand-alone rekenprogramma dat op uw pc wordt ge-installeerd en waarbij uw gegevens alleen op uw eigen pc worden geregistreerd.
Deze zijn m.a.w. dan voor niemand anders toegankelijk dan uzelf en U bent de enige die bepaalt wat er met de gegevens gebeurt.
Om ECOhome te gebruiken hoeft u zich niet te registreren : het gebruik is volledig anoniem.
Desgewenst kunt u het programma ook gebruiken zonder dat uw pc is aangesloten op internet, waardoor u veel risico's van gegevensdiefstal door 'hackers' elimineert. Ook geeft dit u de mogelijkheid om de gebruik te maken van ECOhome op plaatsen waar (nog) geen internet beschikbaar is (bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden).

_______________________________________________________________________________________________________________________

Laatste update : oktober 2020
Foutmeldingen, commentaar of suggesties : ecohome@nibfo.eu
(e-mails worden zorgvuldig gelezen maar kunnen jammer genoeg niet worden beantwoord omdat ervaring heeft geleerd dat dit - gezien de hoeveelheid - een te groot beslag legt op de beschikbare tijd)

 

 

Trefwoorden voor de zoekmachines : energieverbruik energiekosten energieprijs stijging energienota energiebelasting  gasprijs gasverbruik elektriciteitsverbruik elektriciteitsprijs nma milieu energiebesparing klimaat klimaatgegevens co2 uitstoot neutraal slimme meter meterkosten meterstanden energienota gasnota  energiebelasting levering netwerk etmaaltemperatuur zonneschijn windsnelheid luchtvochtigheid neerslag neerslagstatistiek klimaatstatistiek klimaatcijfers neerslagcijfers langjarige klimaatananalyse graaddagen berekening graaddagenberekening opwarming aarde broeikaseffect broeikasgassen broeikas zeespiegelstijging streefverbruik gasmeter elektriciteitsmeter opnemen energietarieven gastarieven elektriciteitstarieven nuon essent oxxio elektrabel kassa consumentenbond dte gasenlicht gas licht gore truth inconvenient greenpeace ode hoogte vaststelling energielabel voorspelling prognose economische zaken